Bosniens pyramider 2018

Bosnien som inspiration

Paula Rabenius, som är färdledare på resan har genomfört ett flertal resor med grupper till Bosniens pyramider, är utbildad i Traditional Chinese Medicine, TCM, verkar även som transmedium och håller kurser och föredrag över hela landet, tar dig med på två olika resor till Bosniens pyramider under 2018.

Resa 1

21–25 april 2018
Följ med Thoth och Paula (läs mer på Paulas hemsida http://www.finndinkraft.se/ om Thoth) på en magisk resa för kropp och själ till de Bosniska pyramiderna och healingtunnlarna. Här får du personligen besöka en av jordens mest högfrekventa platser.

Resa 2

28/4–2/5 2018
Följ med Thoth och Paula (läs mer på Paulas hemsida http://www.finndinkraft.se/ om Thoth) på en magisk resa för kropp och själ till de Bosniska pyramiderna och healingtunnlarna. Här får du personligen besöka en av jordens mest högfrekventa platser.

Bosnien i korthet

Bosnien-Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, ligger på Balkanhalvön området gränsar till Kroatien, Serbien och Montenegro. Landet utgörs av regionerna Bosnien och Hercegovina och är befolkade av tre konstitutionella folkgrupper; bosniaker, serber och kroater. Landet har en knappt 20 km lång kust längs Adriatiska havet.

Efter att Titos partisaner befriade landet från Nazityskland 1945 blev Bosnien en republik i den nya socialistiska federationen Jugoslavien. Socialismen i Jugoslavien blev säregen eftersom den var självständig från Sovjetunionen. Tito styrde landet fram till sin död 1980.

Bosnien-Hercegovina blev en självständig stat den 5 april 1992 och erkändes som sådan av FN, EU, USA, Ryssland och Kina. Samma dag utbröt krig i landet mellan serber och icke-serber. Internationellt blev kriget ofta kallat för “The Dirty War” på grund av dess ovanligt grymma natur. Kriget tog slut 1995.

Sammanlagt beräknas att cirka 100 000 människor dödades under kriget. Uppskattningsvis 1,5 miljon människor flydde landet, medan 1,3 miljoner tvingades på flykt inom landet. Den berömda bron Stari Most i Mostar från 1500-talet förstördes under kriget. Efter kriget rekonstruerades den efter donationer från USA, Kroatien, Nederländerna, Italien och Turkiet. Bron återinvigdes den 23 juli 2004.

Reseguiden Lonely Planet rankade år 2006 Sarajevo på 43:e plats bland världens bästa städer att besöka, nummer 2 på Balkanhalvön efter Aten.

Sarajevo är huvudstaden i Bosnien och Hercegovina. Sarajevo har ca 642 000 invånare (fyra kommuner) under juni 2008. Kommunens area är 1 900 km² (augusti 2009). Den är belägen på Sarajevofältet (500 meter över havet), omgiven av bergskedjorna Bjelasnica, Igman, Jahorina och Trebevic. Av stadens befolkning är cirka 80 procent bosniaker (muslimer), 10 procent katoliker (oftast kroater), 8 procent ortodoxa serber och 2 procent övriga

Staden blev tidigt känd som mångkulturell då den ansågs förena öst och väst. Den grundades 1461 av osmaner. 1914 mördades den österrikiske ärkehertigen Franz Ferdinand och hans maka i staden, en händelse känd som skotten i Sarajevo och som kom att bli startskottet för första världskriget. 1984 hölls de olympiska vinterspelen i Sarajevo. Bosnien och Hercegovina har föreslagit att staden ska bli ett av Unescos världsarv, med motiveringen att den är “en specifik symbol för universell multikultur”.

Visoko är en stad i centrala Bosnien och Hercegovina belägen mellan Zenica och huvudstaden Sarajevo. Staden har stor betydelse som knutpunkt vid floden Bosna.

Precis intill Visoko som ligger strax utanför huvudstaden Sarajevo ligger de växtbeklädda ”kullarna” som fått arkeologer att rynka pannan. Vad kullarna är, vem som har skapat dem, hur och varför, det råder det delade meningar om. Nu finns det arkeologer som har gjort utgrävningar som tyder på att det är pyramider. De har nämligen hittat organiskt material från en tid långt innan vi började räkna den.

Området ska ha funnits länge, men det var för bara några år sedan 2005, som Dr Semir Osmanagich, antropolog och arkeolog upptäckte pyramiderna. Den jämna lutningen, de tydliga kanterna och de fyra likadana sidorna som pekar åt alla fyra väderstrecken tyckte Dr Osamanagich lite väl distinkta för att kunna vara naturens skapelse. Han hittade flera bevis för att de pyramidliknande kullarna är byggnadsverk och han anser att det är betongblock tillverkade av upphettad sandsten och vatten.

Dr Osamnagich och hans team har funnit fem pyramidliknande byggnader i trakten. Solpyramiden är den högsta, 220 meter. Månpyramiden är 190 meter hög. I området finns också Kärlekspyramiden och Drakpyramiden samt ett område som kallas för Jordens Tempel.

På Solpyramidens topp har man gjort mätningar och hittat en elektromagnetisk stråle på 28 kHz, med en radie av cirka 4,5 meter. Strålen fortsätter vertikalt uppåt, med en styrka som ökar med avståndet. Man vet inte riktigt vad det betyder, men att det finns energier i pyramidområdet har man kunnat mäta. Precis som vid de egyptiska pyramiderna har man i Visoko hittat ett tunnelsystem med en riktning mot pyramiderna. Tunnelsystemet består av ett konglomerat, ett material av hårt pressad sten och sand. Man har kunnat mäta en högre syrehalt ju längre in man kommer i tunnlarna. Högre värden av negativa joner har också uppmätts nere i tunnlarna. Negativa joner lär ha en hälsofrämjande effekt då de neutraliserar bakterier och virus. Man har också hittat helande rum, där man funnit keramiska megalitiska block. Ett av dem är en 8 ton tung megalit tillverkad av keramisk sten. I stenen har man genom radar kunnat se en kristall. Varför och hur den placerats där vet man inte, men det anses som en perfekt plats att meditera på.

Bra att veta inför resan

Naturförhållanden / naturkatastrofer

Minrisk

Sedan kriget ligger många minor kvar i landet. Tätbefolkade områden anses idag vara säkra att besöka, men vissa områden på landsbygden bedöms fortfarande vara osäkra. Den stående rekommendationen är att i dessa områden inte gå utanför asfalterat eller stensatt område utan guide.

Naturförhållanden

Regn under vårperioden kan skapa tillfälliga översvämningar. Floden Drina brukar svämma över under längre perioder av regn.

Under sommaren kan skogsbränder blossa upp i södra delen av landet, Hercegovina – vägar kan då stängas och biltrafiken leds om till andra vägar.

Mycket snö under vintern kan göra vägarna på landsbygden svårframkomliga.

Mindre jordskalv förekommer, men risken för en större jordbävning är mindre än i andra delar av Balkanregionen.

In- och utresebestämmelser

Svenska medborgare måste ha giltig resehandling för att resa in i Bosnien-Hercegovina.
Giltiga resehandlingar är pass och Nationellt ID-kort som visar ditt medborgarskap. Resehandlingen måste vara giltig minst 90 dagar efter planerad utresa ur Bosnien-Hercegovina.

Ambassaden kan inte påverka landets in- och utresebestämmelser, om du nekas in- eller utresa i Bosnien

Hälso- och sjukvård

Mat och kranvatten är i allmänhet säkert att äta och dricka.

Sjukvården i Bosnien och Hercegovina har lägre standard än vi är vana vid i Sverige. Vid allvarligare sjukdom, multitrauma är det akutmottagningen på närmaste stads sjukhus som man skall uppsöka. I Sarajevo finns en privat klinik som kan anlitas för krämpor som man skulle gå till vårdcentralen med hemma i Sverige. Tänk på att se över ditt försäkringsskydd innan du reser! En sjukhusvistelse, hemtransport etc. kan bli mycket dyrbar om man inte är försäkrad.

En allmän rekommendation är att utlänningar från framförallt Västeuropa bör vaccineras mot Hepatit A+B och fästingar före resan till Bosnien-Hercegovina. Läs mer på 1177:s reseråd.

Iaktta försiktighet med lösdrivande hundar då vissa kan vara aggressiva. Blir man biten av en hund skall bettet omedelbart tvättas med vatten och tvål. Därefter bör man omgående uppsöka läkare för bedömning och ställningstagande till vaccinering eftersom man inte helt kan utesluta att rabies finns i landet.

Luftföroreningar kan vara besvärande särskilt vintertid då brunkolseldningen ökar. Sarajevo är beläget i en dalgång, varför inversion är vanligt förekommande under vintern.

Försäkringsskydd

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring inför resa till Bosnien och Hercegovina.

Vintertid är det vanligt att flyget inte kan landa vid flygplatsen i Sarajevo p.g.a inversion/dimma med stora förseningar som följd, ibland flera dagars försening.

In- och utförsel av varor

Aktuella införsel- respektive utförselregler finns på den bosniska tullens webbplats

Ta aldrig med paket eller väskor med okänt innehåll när du skall passera en gräns. Lämna aldrig ditt bagage utan uppsikt.

Betalning med kort

Möjligheterna att betala med kort är relativt goda men vissa mindre restauranger och affärer tar inte emot betalning med kort. Det finns gott om uttagsautomater.

Representationsansvar för annat nordiskt land

I händelse av konsulärkris representerar Sveriges ambassad i Sarajevo Finland och Island i Bosnien och Hercegovina.

Viktiga telefonnummer

Landskod: +387, Sarajevos riktnummer 033

Medicinskt nödfall: 124
Polis: 122
Brandkår: 123
Flygplatsen i Sarajevo: 033–289 100
Sarajevo busstation: 033-21 31 00, 033-21 30 10
Lukavica/Östra Sarajevo busstation: 057 317 377
Vägservice: 1282
Taxi: 1522, 1516, 033-663 555, 033-660 666

Reseöversikt

(preliminära flygtider)

Resa 1  2018

Lördag 21 april 2018

                                                                            Lokal tid

Avresa Stockholm/Arlanda                 kl 18.05
Ankomst Sarajevo                                     kl 20.45

Avresa Oslo/Gardermoen                   kl 11.40
Ankomst Sarajevo                                    kl 20.45

Avresa Köpenhamn/Kastrup             kl 11.00
Ankomst Sarajevo                                     kl 20.45

 

Söndag 22 april

Solpyramiden och Ravne (helaingtunnlarna)


Måndag 23 april

Tumulus, Stentemplet och Månpyramiden
Ravne (healingtunnlarna)


Tisdag 24 april

Zavidovici – Stone Spheres park
Ravne (healingtunnlarna)


Onsdag 25 april

Transfer till flygplatsen i Sarajevo

Avresa Sarajevo                              kl 12.15

Ankomst Stockholm/Arlanda   kl 14.55

Ankomst Oslo/Gardermoen     kl 17.30

Ankomst Köpenhamn/Kastrup  kl 18.25

Reseöversikt

(preliminära flygtider)

Resa 2  2018

Lördag 28 april 2018

                                                                            Lokal tid

Avresa Stockholm/Arlanda                 kl 18.05
Ankomst Sarajevo                                     kl 20.45

Avresa Oslo/Gardermoen                   kl 11.40
Ankomst Sarajevo                                    kl 20.45

Avresa Köpenhamn/Kastrup             kl 11.00
Ankomst Sarajevo                                     kl 20.45

 

Söndag 29 april

Solpyramiden och Ravne (helaingtunnlarna)


Måndag 30 april

Tumulus, Stentemplet och Månpyramiden
Ravne (healingtunnlarna)


Tisdag 1 maj

Zavidovici – Stone Spheres park
Ravne (healingtunnlarna)


Onsdag 2 maj

Transfer till flygplatsen i Sarajevo

Avresa Sarajevo                              kl 12.15

Ankomst Stockholm/Arlanda   kl 14.55

Ankomst Oslo/Gardermoen     kl 17.30

Ankomst Köpenhamn/Kastrup  kl 18.25

21–25 april 2018

Följ med Thoth och Paula på en magisk resa för kropp och själ till de Bosniska pyramiderna och healingtunnlarna. Här får du personligen besöka en av jordens mest högfrekventa platser.

Program

Dag 1 – Lördag den 21 april

Ankomst lördag ca kl. 20.45 till flygplatsen i Sarajevo.

Transfer till hotellet, som ligger 22 km från flygplatsen.

Incheckning på Hotel Piramida Sunca

 

 

Dag 2 – Söndag den 22 april

Avresa ca 09.00 till utgrävningarna på Solpyramiden därefter vidare resa upp till solpyramidens topp. Vi vandrar tillsammans sista biten upp till toppen. Om vädret tillåter mediterar vi på pyramidens topp och Thoth kommer att tala med oss och hjälpa oss att höja vår frekvens.

Lunch

Besök i tunnlarna. Guidad tur och tid att på egen hand utforska tunnlarna

De som önskar följer med på en gemensam middag på kvällen (ingår ej i priset).

 

 

Dag 3 – Måndag den 23 april

Guidad tur i Visoko till Tumulus, Stentemplet och vidare till Månpyramiden. Vi kommer att stanna på vägen och få veta mer om samtliga pyramider (Tempel of Mother Earth, The Dragon and the Pyramid of Love som visas på håll). Vi går upp tillsammans till Månpyramidens topp där vi mediterar och samtalar med Thoth.

Lunch på toppen av Månpyramiden

2 timmar i tunnlarna (Gemensam meditation och egen tid.)

Middag (tillsammans eller var och en, ingår ej i priset)

Fri tid

 

 

Dag 4 – Tisdag den 24 april

Avresa 09.00 till Zavidovici (resan tar ca 1,5 tim)

Vi besöker denna magiska dal med ca 15 st stenkulor i olika storlekar. Här finns möjlighet att samtala och meditera med Thoth.

Lunch i parken.

Vi besöker också den stora stenen som hittats alldeles nyligen. Den ligger ca 4 km från första stoppet.

Återresa till Visoko

2 timmar i tunnlarna (Gemensam meditation och egen tid.)

Middag (tillsammans eller var och en, ingår ej i priset)

Fri tid

 

 

Dag 5 – Onsdag den 25 april

Buss avgår från hotellet till flygplatsen

Avresa med flyg kl 12.15

Då resan innebär en hel del promenader varje dag är det viktigt att du har lämpliga och bekväma skor/kängor och gärna hopfällbara gåstavar som du kan packa ner i resväskan, sittunderlag samt en liten ryggsäck som du kan ha med dig varje dag, där du kan packa ner extra kläder, vatten och annat du vill ha med dig under våra vandringar.

Tag också med regnkläder, gärna en varm jacka, handskar och en mössa så att du är förberedd för varierande väder och besöket i tunnlarna.

Med reservation för ändringar i programmet

28/4–2/5  2018

Följ med Thoth och Paula på en magisk resa för kropp och själ till de Bosniska pyramiderna och healingtunnlarna. Här får du personligen besöka en av jordens mest högfrekventa platser.

Program

Dag 1 – Lördag den 28 april

Ankomst lördag ca kl. 20.45 till flygplatsen i Sarajevo.

Transfer till hotellet, som ligger 22 km från flygplatsen.

Incheckning på Hotel Piramida Sunca

 

 

Dag 2 – Söndag den 29 april

Avresa ca 09.00 till utgrävningarna på Solpyramiden därefter vidare resa upp till solpyramidens topp. Vi vandrar tillsammans sista biten upp till toppen. Om vädret tillåter mediterar vi på pyramidens topp och Thoth kommer att tala med oss och hjälpa oss att höja vår frekvens.

Lunch

Besök i tunnlarna. Guidad tur och tid att på egen hand utforska tunnlarna

De som önskar följer med på en gemensam middag på kvällen (ingår ej i priset).

 

 

Dag 3 – Måndag den 30 april

Guidad tur i Visoko till Tumulus, Stentemplet och vidare till Månpyramiden. Vi kommer att stanna på vägen och få veta mer om samtliga pyramider (Tempel of Mother Earth, The Dragon and the Pyramid of Love som visas på håll). Vi går upp tillsammans till Månpyramidens topp där vi mediterar och samtalar med Thoth.

Lunch på toppen av Månpyramiden

2 timmar i tunnlarna (Gemensam meditation och egen tid.)

Middag (tillsammans eller var och en, ingår ej i priset)

Fri tid

 

 

Dag 4 – Tisdag den 1 Maj

Avresa 09.00 till Zavidovici (resan tar ca 1,5 tim)

Vi besöker denna magiska dal med ca 15 st stenkulor i olika storlekar. Här finns möjlighet att samtala och meditera med Thoth.

Lunch i parken.

Vi besöker också den stora stenen som hittats alldeles nyligen. Den ligger ca 4 km från första stoppet.

Återresa till Visoko

2 timmar i tunnlarna (Gemensam meditation och egen tid.)

Middag (tillsammans eller var och en, ingår ej i priset)

Fri tid

 

 

Dag 5 – Onsdag den 2 Maj

Buss avgår från hotellet till flygplatsen

Avresa med flyg kl 12.15

Då resan innebär en hel del promenader varje dag är det viktigt att du har lämpliga och bekväma skor/kängor och gärna hopfällbara gåstavar som du kan packa ner i resväskan, sittunderlag samt en liten ryggsäck som du kan ha med dig varje dag, där du kan packa ner extra kläder, vatten och annat du vill ha med dig under våra vandringar.

Tag också med regnkläder, gärna en varm jacka, handskar och en mössa så att du är förberedd för varierande väder och besöket i tunnlarna.

Med reservation för ändringar i programmet

Paula Rabenius

Paula är utbildad i Traditional Chinese Medicine, TCM. Hon arbetar med akupunktur, koppning, Kinesisk Tuina massage samt klassisk massage och healing. Hon verkar även som transmedium och har sin mottagning i Ludvika i Dalarna. Kurser och föredrag håller hon över hela landet. Paula har genomför ett flertal resor med grupper till Bosniens pyramider. Mer om Paula hittar du på hennes hemsida http://www.finndinkraft.se/ och du kan nå henne på följande mailadress: paularabenius@hotmail.com

Bosnien med Paula Rabenius

(I resans pris ingår inte flygresa till Bosnien)

 

Pris per person:

Resa 1  21–25 april 2018                     6 790 SEK  Trestjärnigt hotell

Resa 2  28/4 –2/5   2018                     6 790 SEK  Trestjärnigt hotell

Priset inkluderar:

Busstransfer Sarajevo flygplats – hotell t/r vid ankomst  med Norwegian kl 20.45 och avresa med Norwegian den kl 12.15

4 nätter i dubbelrum

4 frukost

3 lunch

Utflykter, inträden, aktiviteter samt måltider enligt program

Paula Rabenius leder meditationsstunder under ett flertal tillfällen under Bosnienresan

Tillägg:

Enkelrum om tillgängligt

Priset inkluderar ej

Flygresa t/r Bosnien

Försäkring

Avbeställningsskydd

Lokala, engelsktalande guider vid besök på Solpyramiden, i tunnlarna och på Månpyramiden

Frågor om resan?

Vår färdledare under resan till Bosniens pyramider är Paula Rabenius. Har ni några frågor om resans program och innehåll, ring Paula Rabenius
(inte Grönlandsresor, då Paula är mest insatt i resans upplägg) Hon kan svara på alla typer av frågor när det gäller innehåll och upplägg av resan. Paula är anträffbar för det mesta efter kl 17 på telefon 073-507 54 20 eller maila dina frågor till paularabenius@hotmail.com