Anmälan Tällberg
11/11–14/11 2021

  ankomst:

  11 november 2021

  Hemresa:

  14 november 2021

  Pris per person (del i db-rum):

  8.990 kr

  Enkelrumstillägg:

  990 kr


  Jag önskar enkelrum mot ett tillägg på SEK 990


  Namn:
  Adress:
  Postnr/ort:
  Tel:
  Mailadress:
  Personnummer:
  Födelsedatum:
  Nationalitet:
  Jag är: ManKvinna
  Anhörig hemma:
  Telefon anhörig hemma:

  Dela min mail till medresenär i gruppen

  Anmäler även följande person

  Som önskar enkelrum mot ett tillägg på SEK 990

  Namn:
  Adress:
  Postnr/ort:
  Tel:
  Mailadress:
  Personnummer:
  Födelsedatum:
  Nationalitet:
  Jag är: ManKvinna
  Anhörig hemma:
  Telefon anhörig hemma:

  Dela min mail till medresenär i gruppen

    Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt integritetspolicyn

  För att kursen ska genomföras 11–14 november l 2021 krävs 10 betalande deltagare.