Anmälan till Retreat och Må bra resa till Kalabrien i Italien med Ingrid Lindh

14–21 maj 2019

Pris per person (del i db-rum): 14.495 SEK
Tillägg enkelrum: 1.495 SEK


Jag är
Dela min mail till medresenärer i gruppen

Anmäler även:


Jag är
Dela min mail till medresenärer i gruppen

  Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt integritetspolicyn

För att resan till Kalabrien ska genomföras 14 maj 2019 krävs 20 betalande deltagare. Samtliga priser är baserad på rådande valutakurs den 1 september 2018.