Anmälan till Färöarna 2023

11-15 juni 2023

  Avresa:

  Avresa Arlanda 07.05
  Ankomst på Färöarna kl 12.15

  Hemresa:

  Avresa Färöarna kl 12.05
  Ankomst Arlanda kl 17.15

  Pris per person (del i db-rum):

  21.950 kr

  Enkelrumstillägg:

  4.550 kr


  Jag önskar enkelrum mot ett tillägg på SEK 4.550


  Namn:
  Adress:
  Postnr/ort:
  Tel:
  Mailadress:
  Personnummer:
  Passnummer:
  Passets utgångsdatum:
  Födelsedatum:
  Nationalitet:
  Jag är: ManKvinna
  Anhörig hemma:
  Telefon anhörig hemma:

  Dela min mail till medresenär i gruppen

  Anmäler även följande person

  Som önskar enkelrum mot ett tillägg på SEK 4.550

  Namn:
  Adress:
  Postnr/ort:
  Tel:
  Mailadress:
  Personnummer:
  Passnummer:
  Passets utgångsdatum:
  Födelsedatum:
  Nationalitet:
  Jag är:  ManKvinna
  Anhörig hemma:
  Telefon anhörig hemma:

  Dela min mail till medresenär i gruppen

    Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt integritetspolicyn

  För att resan ska genomföras 11-15 juni 2023 krävs 20 betalande deltagare. Samtliga priser är baserad på rådande valutakurs den 1 september 2022.